• Series title: Notiser ur sällskapets pro Fauna et Flora Fennica förhandlingar
  • Abbreviation: Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh.
  • Publisher: Societas pro Fauna et Flora Fennica
  • Place of publication: Helsinki, Finland
  • Years of publication: 1848 – 1875
  • Issues: Vol. 1 – 14
  • Preceded by:
  • Succeeded by: Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica
  • Online access: BHL (Vols. 1–14)
Authority control