Series title: Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles Handlingar. Serien B, Matematiska och Naturvetenskapliga Skrifter

Authority control