• Title: Genetica. Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer
  • Abbreviation: Genetica
  • Dates: Vol. 1+, 1919+
  • City: The Hague
Authority control