Het Instituut: of verslagen en mededeelingen, uitgegeven door de Vier Klassen van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten