The genus name Gillotia may refer to:

  • In the Regnum Animalia - Gillotia Kieffer, 1921 (Diptera : Chironomidae)
  • In the Regnum Fungi - Gillotia Sacc. & Trotter, 1913 (Dothideomycetes : Mycosphaerellaceae)