Gennadij Ivanovich Popov

Gennadij Ivanovich Popov (1913—1980), Russian (Soviet) zoologist, and malacologist.

русский: Геннадий Иванович Попов

Standard abbreviation form: G.I. Popov

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

  • Popov G.I., 1965. Pliotsenovye presnovodnye mollyuski Bashkirskogo Predural'ya i ikh stratigraficheskoye znacheniye [Pliocene freshwater mollusks of the Bashkir Cis-Urals and their stratigraphic significance]. In: Yakhimovich, V.L. (Ed.) Antropotsen yuzhnogo urala. [Anthropogene of the Southern Urals.] Izdatelstvo Nauka, Moskva, pp. 210-229./ Попов Г.И. Плиоценовые пресноводные моллюски Башкирского Предуралья и их. Антропоген Южного Урала. М.: Наука, 1965. С. 210-229. Reference page