Flora Reipublicae Popularis Sinicae

  • Title: Flora Reipublicae Popularis Sinicae
  • Chinese Title: Zhongguo zhi wu zhi / Zhongguo ke xue yuan Zhongguo zhi¹wu zhi bian ji wei yuan hui [bian], zhu bian Qian Chongshu, Chen Huanyong
  • Abbreviation: Fl. Reipubl. Popularis Sin.
  • Publication: 1959 -
  • City: Beijing
  • Online access: FRPS

Published volumes edit

References edit

Authority control