Flora Boreali-Americana

(Redirected from Fl. Bor.-Amer.)
  • Title: Flora Boreali-Americana
  • Abbreviation: Fl. Bor.-Amer. (Tropicos) Fl. Bor.-Amer. (Hooker) (IPNI)
  • Name: Flora Boreali-Americana [Hooker]; or, the botany of the northern parts of British America...
  • Editors: William Jackson Hooker
  • Published: 2 v., 1833-1840

Dates edit

2 vols (12 parts & a supplement): Sep 1829-Jul 1840. 1(1): 1–48. Sep 1829; 1(2): 49–96. Jan-Apr 1830; 1(3): 97–160. 1831; 1(4): 161–216. 1832; 1(5): 217–272. 1832; 1(6): 273–328. 1833; 1(Suppl.): 329–335. 1834; 2(7): 1–48. 1834; 2(8); 49-96. Jul 1837; 2(9): 97–144. Jul 1838; 2(10): 145–192. Dec 1838; 2(11): 193–240. Nov 1839; 2(12): 241–328. Jul¹1840


Publications edit

Authority control