Farsetia (journal)

  • Title: Farsetia (journal)
  • Abbreviation: Farsetia
  • Authors: Antonio Turra
  • Publication: 1765

References

edit