Evgeniya Yurievna Shepelya

Evgeniya Yurievna Shepelya, Russian zoologist.

  • Zoological Museum, Lomonosov Moscow State University, B. Nikitskaya 2, 125009 Moscow, Russia.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

(List may be incomplete)

2023 edit