Dimitrios B. Tzanoudakis

Dimitrios B. Tzanoudakis (Δημητριος Β. Τζανουδακης; born 1950), Greek botanist.

IPNI standard form: Tzanoud.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

1977 edit

 • Τζανουδάκης, Δ. 1977. Κυτταροταξινομική Μελέτη του Φυτικού γένους Paeonia L. εν Ελλάδι (A cytogenetic study of the plant genus Paeonia L. in Greece). PhD Thesis, University of Patras.

1981 edit

1982 edit

1983 edit

1985 edit

 • Τζανουδάκης, Δ. 1985. Κυτταρολογική μελέτη των ειδών Allium chamaemoly L. και Allium ursinum L. (Cytological studies in Allium chamaemoly L. and Αllium ursinum L. ). Pp. 77-83 in: Πρακτικά 4ο Συμπόσιου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 1985 (Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Botanical Society, Thessaloniki, 1985). PDF
 • Tzanoudakis, D. 1985. Chromosome studies in some species of Allium sect. Allium in Greece. Annales Musei Goulandris 7: 233–247.

1986 edit

1987 edit

1988 edit

1989 edit

1990 edit

1991 edit

1992 edit

 • Panitsa, M. & Tzanoudakis, D. 1992. Contribution to the study of the Greek flora: floristic and phytogeographical studies of North Dodecanesos. Pp. 367-374 in: Thanos, C. (ed.): Plant-animal interactions in Mediterranean type ecosystems. Proceedings of the VI International Conference on Mediterranean climate ecosystems. University of Athens.
 • Tzanoudakis, D. 1992. Karyotype variation and evolution in the Greek Allium. Pp. 305–320 in: Hanelt, P., Hammer, K. & Knüpffer, H. (eds.): The genus Allium - taxonomic problems and genetic resources: Proceedings of an International Symposium held at Gatersleben, Germany, June 11-13, 1991. Gatersleben.

1993 edit

1994 edit

1995 edit

1996 edit

 • Πανιτσα, Μ. & Τζανουδάκης, Δ. 1996. Συμβολή στη γνώση και τη διαχείρiση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου: Η περίπτωση του μικρονησιωτικού συμπλέγματος Καλόλιμνος-Ιμια (Contribution to the knowledge and the management of the biodiversity in the East Aegean area: The small islands group Kalolimnos-Imia (Dodekanisos)). Pp. 105-111 in: Πρακτικά 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Παραλίμνι, Κύπρος 6-11 Απριλίου 1996 (Proceedings of the 6th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society, Paralimni, Cyprus, 6-11 April 1996). PDF
 • Τζανουδάκης, Δ. 1996. Το γένος Allium στην Ελλάδα: Πρότυπα γεωγραφικής εξάπλώσης και οικολογικής - αναπαραγωγικής διαφοροποίησης (The genus Allium in Greece: Geographical ecological and reproductive differentiation Patterns). Pp. 244-250 in: Πρακτικά 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Παραλίμνι, Κύπρος 6-11 Απριλίου 1996 (Proceedings of the 6th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society, Paralimni, Cyprus, 6-11 April 1996). PDF
 • Αρτελάρη, Π., Γεωργιάδης, Θ., Γεωργίου, Ο., Gregoris Iatroú, Τζανουδάκης, Δ. & Τηνιακού, Α. 1996. Αξιολόγηση περιοχών Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων νήσων με βάση τα χλωριδικά τους στοιχεία, με σκοπό την προστασίας τους (Valuation of the sites from Peloponnisos, W Greece and Ionian islands based on their floristic elements, in order to be protected). Pp. 278-283 in: Πρακτικά 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Παραλίμνι, Κύπρος 6-11 Απριλίου 1996 (Proceedings of the 6th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society, Paralimni, Cyprus, 6-11 April 1996). PDF
 • Κυπριωτάκης, Ζ., Τζανουδάκης, Δ. & Τσιουρλής, Γ.Μ. 1996. Χάρτης βλάστησης της Κρήτης (Vegetation map of Crete). Pp. 301-306 in: Πρακτικά 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Παραλίμνι, Κύπρος 6-11 Απριλίου 1996 (Proceedings of the 6th Scientific Conference of the Hellenic Botanical Society, Paralimni, Cyprus, 6-11 April 1996). PDF
 • Kokkini, S., Iatrou, G., Georgiou, K., Artelari, P., Bazos, I., Georgiadis, Th., Georgiou, O., Drossos, E., Hanlidou, E., Karousou, R., Krigas, N., Kypriotakis, Z. & Tzanoudakis, D. 1996. D.3. Other important plant species. Pp. 468-486 in: Dafis, S., Papastergiadou, E., Georghiou, K., Babalonas, D., Georgiadis, T., Papageorgiou, M., Lazaridou, Th. & Tsiaoussi, V. (eds.): Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An Overview Thessaloniki. PDF
 • Panitsa, M. & Tzanoudakis, D. 1996. Flora and vegetation of some Aegean islets: contribution to the protection and the management of their habitats. Pp. 59-64 in: Salman, A.H.P.M., Langeveld, M.J. & Bonazountas, M. (eds.): Coastal Management and Habitat Conservation: Proceedings of the 4th EUCC Congress, Marathon, Greece: Vol. 2. Leiden.

1998 edit

1999 edit

2000 edit

2001 edit

2003 edit

2004 edit

2006 edit

2008 edit

2010 edit

2011 edit

2012 edit

2013 edit

2015 edit

 • Tzanoudakis, D. & Trigas, P. 2015. Allium occultum, a new species of A. sect. Codonoprasum (Amaryllidaceae) from Skiros Island (W Aegean, Greece). Phytotaxa, 202(2): 135–142.

2016 edit

2017 edit

2018 edit

Links edit

Authority control