Chasmanthera strigosa

The species name Chasmanthera strigosa may refer to: