Atriplex oppositifolia

The species name Atriplex oppositifolia may refer to: