Alexandra Alexandrovna Orlova

(Redirected from A. Orlova)

Alexandra Alexandrovna Orlova (10 January 1902 (28 December 1901, Old Style)–?), Russian botanist, and mycologist.

русский: Александра Александровна Орлова

IPNI standard form: Orlova

PublicationsEdit

1959Edit

  • Орлова, А.А., Голодная, С.Л. Пособие по фитопатологическому анализу семян древесных и кустарниковых пород / Центр. контрольная станция лесных семян Глав. упр. лесного хозяйства и полезащитного лесоразведения М-ва сел. хозяйства СССР. - Москва : Изд-во М-ва сел. хоз-ва СССР, 1959. - 143 с. : ил.; 20 см. Google Books (Russian)

1966Edit

  • Орлова, А.А., Голодная, С.Л. Ръководство за фитопатологичен анализ на семената на дървесните и храстовите видове / Прев. от рус. инж. Д. Антонов; Ком. по горите и горската пром-ст при Министерския съвет. - София : Земиздат, 1966. - 139 с. : ил.; 20 см.
Authority control