Template:Karavelioğulları, Vural, Şahin & Aslan, 2014