S.V. Smirnov

S.V. Smirnov (fl. 2002), botanist.

IPNI standard form: S.V.Smirn.

PublicationsEdit

Authority control