Byulleten' Sredne-Aziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta

Byulleten' Sredne-Aziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta.

  • Dates: Vols. 1/6-30, 1924/1924-1949